Nabory 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

działająca na terenie gmin: Czorsztyn, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Szczawnica

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 21 sierpnia 2020r. do 3 września 2020r.

Szczegóły naborów w linkach poniżej:

Ogłoszenie o naborze nr 3/2020 na podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 4/2020 na rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 5/2020 na zachowanie dziedzictwa lokalnego