Podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań oraz przedstawienie działań planowanych

W listopadzie ubiegłego roku Stowarzyszenie  przeprowadziło nabory wniosków na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej na kwotę 2 250 000zł. Złożonych zostało łącznie 27 wniosków na 1,5mln (w tym 20 na podjęcie i 7 na rozwój działalności gospodarczej), z czego 18 wniosków zostało wybranych przez Radę LGD Gorce-Pieniny do finansowania.

Pierwsi beneficjenci podpisali już umowy o przyznaniu pomocy, niektórzy złożyli nawet  wnioski o wypłatę I transzy. Niestety nie wszyscy wnioskodawcy, których projekty zostały wybrane do finansowania złożyli uzupełnienia na wezwanie Samorządu Województwa. Ich wnioski o przyznanie pomocy pozostały bez rozpatrzenia. Pozostałe  wnioski są weryfikowane w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” planuje jeszcze w czerwcu uruchomić nabory na środki niewykorzystane oraz planowane  na operacje z zakresu:

  • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
  • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej
  • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

Wnioski o przyznanie pomocy można będzie składać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w Krościenku nad Dunajcem w terminie od 26-06-2017 do 10-07-2017. Niebawem na stronie stowarzyszenia opublikowane zostaną ogłoszenia o naborze.

 

Małgorzata Piątek