Projekt "ZIMA w 36 odsłonach"

Projekt pod nazwa "Zima w 36 odsłonach" realizowany był w okresie od 15 stycznia 2007 do 28 stycznia 2007r przez Stowarzyszenie Gorce Pieniny przy współpracy Gminnego Centrum Kultury w Krościenku oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej i był odpowiedzią na zapotrzebowanie miejscowej młodzieży, która w większości nie mogła sobie pozwolić sobie na wyjazd podczas ferii zimowych. Sam pomysł polegał na zorganizowaniu zajęć warsztatowych z udziałem młodzieży obu gmin, poświęconych fotografii jako sztuce uważnego patrzenia. Młodziez początkowo pod opieką fachowaca z ASP w Krakowie Stefania Kaczmarczyka uczyła się posługiwania aparatem fotograficznym, podstawowych technik i możliwości, jakie dają, a także sposobów ich wykorzystania. Potem przyszedł czas na zajęcia w terenie i wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Wykonanie zdjęć i ich obróbka oraz wybór najlepszych należało do uczestników warsztatów. Uczestnicy projektu sami wykonali wystawę która była zwieńczeniem dwutygodniowych warsztatów.