Protokół z XXVII posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny"

Protokół z XXVII posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny" w sprawie oceny i wyboru operacji dotyczy naborów nr 4/2022 i 5/2022