Relacja z wizyty studyjnej

Dnia 24 maja gościliśmy przedstawicieli Zarządu, Rady, biura i członków Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi. Wizyta studyjna w naszej LGD rozpoczęła się od zwiedzania projektów zrealizowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w ramach PROW 2007-2013 na terenie Krościenka.

Uczestnicy mieli również możliwość skorzystania z przejażdżki melexem zakupionym przez beneficjenta w ramach premii na podjęcie działalności gospodarczej. Pan Piotr Śniegoń – przedsiębiorca z Krościenka – podczas wycieczki melexem przedstawił atrakcje turystyczne regionu.

Kapela Białopotocanie przygrała naszym gościom melodie z Podhala, zaśpiewała przyśpiewki góralskie. W trakcie swojego występu członkowie zespołu zaprezentowani instrumenty muzyczne, których zakup był  współfinansowany ze środków EFRROW w poprzednim okresie programowania.

 

Składamy serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Śniegoniowi i Kapeli Białopotocanie za umilenie naszym gościom czasu spędzonego na obszarze LGD „Gorce-Pieniny”. 

 

Małgorzata Piątek