SERCEM PISANE - 1 sierpnia 2008 w Karczmie "Waluś" w Krościenku odbyła się promocja tomiku wierszy pt "SERCEM PISANE"

1 sierpnia 2008 w Karczmie " Waluś " w Krościenku odbyła się promocja tomiku wierszy pt " SERCEM PISANE"

 

Tym, których los okrutnie skrzywdził, dedykowała swój najnowszy tomik poezji krościeńska poetka i malarka Krystyna z Lizoniów Aleksander, nic więc dziwnego, ze nosi on tytuł ,,Sercem pisane".

Spotkanie poprowadził Aleksander Smoliński - wydawca publikacji, który na początku recytował wiersze p. Krystyny , a następnie w kilku słowach przedstawił założenia książki, historię jej powstania . A jej powstanie to długa historia. Jak zawsze problemem były środki finansowe na wydanie tej książki. 

To Stowarzyszenie Gorce -Pieniny do którego zwróciła się p. Krystyna przyszło z pomocą. Zorganizowało akcję zbieranie funduszy wśród ludzi dobrej woli i wspólnie z wydawcą przygotowało promocje ksiązki. Pan Smoliński podziękował Stowarzyszeniu za pomoc , oraz ofiarodawcom dzięki którym ta książka powstała. Następnie przekazał głos autorce ksiązki p. Krystynie Aleksander , która łamiącym głosem podziękowała wszystkim ofiarodawcom, Stowarzyszeniu Gorce - Pieniny oraz wydawcy p. Aleksandrowi Smolińskiemu.

Następnie zebrani goście zaczęli składać podziękowania.

Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Krościenko, który powiedział " Krościenko miało szczęście ze ciocia Krysia tu się urodziła i tu mieszka. Dzieli się z nami swoją twórczością i swoim sercem. Choć Pani. Krysia mówi ze jej to ostatni tomik, to wierzę , ze jak odpocznie i nabierze sił , to zacznie pracować nad kolejnymi"

Kolejny glos zabrali przedstawiciele Stowarzyszenia Gorce-Pieniny. Pani Krystyna Kubik - V-ce Prezes Stowarzyszenia zarecytowała słowa wypowiedziane niegdyś przez Ojca Świętego Jana Pawła II : 

"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada

Lecz przez to, kim jest

Nie przez to , co ma, lecz przez to 

Czym dzieli się z innymi"

 

Słowa te były wielokrotnie kierowane pod adresem p. Krystyny Aleksander.

 

Bardzo liczna grupa gości z Bychawy z Burmistrzem Bychawy p. Andrzejem Sobaszkiem na czele, składała podziękowania dla Pani Krystyny, zachęcając ją do dalszego pisania.

 

Urodzona i mieszkająca w Krościenku nad Dunajcem poetka ludowa pisze językiem literackim, sporadycznie gwarą; jej wiersze ukazywały się m.in. w ,,Pracach Pienińskich'', ,,Twórczości Ludowej", ,,Podhalance", ,,Wiadomościach Boheńskich", ,,Słowie Powszechnym". Wydała w sumie cztery tomiki wierszy: ,, Łzą Kingi zakwita", ,,Tobie, Kingo, śpiewam" (dwa wydania), ,,Modlitwa spod Pienin", ,,Na strunach serca". Egzemplarz każdego z nich otrzymał Ojciec Święty i wówczas jeszcze ks. abp Stanisław Dziwisz. Na osobiste życzenie przełożonej klarysek napisała godzinki.