ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD "GORCE - PIENINY" - 15.01.2024

Krościenko nad Dunajcem, 8/01/2024r.

 

Zawiadomienie o  Posiedzeniu Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Gorce – Pieniny”

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Rady, zaprasza Członków Rady na posiedzenie ws. oceny wniosków na operacje własną nr 1/1/2023/OW  i i/2/2023/OW, które odbędzie się dnia  15 stycznia 2024r. /poniedziałek/  godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem (sala obrad)

 

Proponowany program Posiedzenia Rady 

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Wybór Sekretarza Posiedzenia;
  3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
  4. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności;
  5. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych.
  6. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych
  7. Ustalenie kwoty wsparcia
  8. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia
  9. Wolne wnioski, zapytania;
  10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Gorce-Pieniny”

Tadeusz Topolski