Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD "Gorce-Pieniny" - 22.08.2023r.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Rady, zaprasza Członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia 22 sierpnia 2023r. /wtorek/ godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem (sala obrad)

Proponowany program posiedzenia Rady:

Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
Wybór sekretarza posiedzenia;
Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
Omówienie uzupełnień do oceny z naboru nr 3/2023;
Wolne wnioski, zapytania;
Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady 

Tadeusz Topolski 

 

Opublikowano: 16.08.2023