Zbliża się termin składania wniosków o przyznanie pomocy - 10.01.2023

od 10 stycznia 2023r. rusza nabór wniosków w LGD „Gorce-Pieniny” na infrastrukturę niekomercyjną (1/2023) oraz premię (2/2023) dlatego też przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy:

 1. Wypełnione zostały wszystkie wymagane pola,
 2. Wniosek został podpisany przez osoby upoważnione,
 3. Załączone zostały wszystkie wymagane i deklarowane załącznik,

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników – w wersji papierowej
  2 komplety, w tym:
  a)Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  b)Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy
  c)Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych (wzór udostępniony przez ARiMR)
 2. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD lub innym elektronicznym nośniku danych ) – 2 sztuki

 

WAŻNE !

Poszczególne strony wniosku oraz załączniki powinny być ułożone w następującej po sobie kolejności zgodnie z przyjętym układem formularza wniosku.

Formularz wniosku, załączniki oraz nośnik (np. płyta CD, pendrive, zawierające wersję elektroniczną), muszą być umieszczone w sposób trwale spięty (np. w segregatorze lub w skoroszycie), umożliwiający jednocześnie swobodny dostęp do dokumentów i niepowodujących ich zniszczenie.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem 789 304 706 e-mail: biuro@leadergorce-pieniny.pl