Przymierzamy się do realizacji LSR

W związku z licznymi pytaniami w sprawie możliwości wypełniania i drukowania formularzy wniosków oraz terminu ich składania informujemy, że zgodnie z Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w połowie 2016r. planowane są  nabory na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła prace nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały udostępnione na stronie http://www.leadergorce-pieniny.pl/dokumenty-dla-wnioskodawcow.html

 

Jednak w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace legislacyjne nad

  • nowelizacją Rozporządzenia W Sprawie Szczegółowych Warunków I Trybu Przyznawania Pomocy Finansowej W Ramach Poddziałania „Wsparcie Na Wdrażanie Operacji W Ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014–2020
  • zmianą USTAWY o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw
  • zmianą Wytycznych nr 1/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wejście w życie powyższych przepisów wprowadzi zmiany zasad przyznania pomocy na operacje w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na operacje w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Konieczna również będzie zmiana procedur oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, co z kolei wiąże się z zwołaniem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

 

W związku z powyższym nie należy jeszcze wypełniać i składać Wniosków o przyznanie pomocy do Biura LGD. Niektóre załączniki są ważne 1 miesiąc, inne 3 miesiące więc to też nie czas, aby ruszyć na wycieczkę po urzędach. Jedynie w przypadku inwestycji budowlanych należy odpowiednio wcześniej przystąpić do sporządzania projektu budowlanego, tak aby na dzień składania wniosku Decyzja  Pozwolenie na budowę była prawomocna. W przypadku prac budowlanych podlegających zgłoszeniu, należy zgłosić zamiar wykonania prac budowlanych odpowiedniemu organowi.

 

Stowarzyszenie ogłosi nabór wniosków po wejściu w życie przepisów o których wyżej mowa  i po wprowadzeniu zmian we własnych procedurach.

 

Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.leadergorce-pieniny.pl i na facebooku nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru i będzie zawierało informacje m.in. o warunkach udzielania wsparcia, wymaganych dokumentach i aktualnych formularzach wniosku o udzielenie wsparcia.

 

Małgorzata Piątek